Četrdesetpet godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

 .
Prati znakove ...
 .
... i ...
 .
... ne'š falit.
 .
Tomobili dolaze ...
 .
Janko (1)
 .
Janko (2)
 .
Miroslav
 .
Zvonko
 .
Ivica
 .
Andro
 .
Zdravko
 .
Željko
 .
Joško
 .
Tonči
 .
Miljenko
 .
Ivo
 .
Drago
 .
Jure
 .
Boris
 .
Frane
 .
Marijan
 .
Uredovao Dabo
 .
Duž stola ...
 .
.. od početka ..
 .
... pa do kraja
 .
Na samom kraju
 .
Drugi početak
 .
Miro i Joško
 .
Sredina 1
 .
Sredina 2
 .
Joško, Zavo, Lola
 .
Mica 'davi' Juru
 .
Konobar ..??
 .
.. tanjiri su prazni!
 .
Kolekcija očala
 .
Očale triba i čistit
 .
Janko ih je 'obisija'
 .
Pauza za 'trovanje'
 .
Slušaš li ti mene?
 .
Evo mene i Andre
 .
Naš vridni konobar
 .
Ove cure su nam ..
 .
.. puno lipo pivale!
 .
Važan razgovor ..
 .
... i dosta traje?
 .
Poslovni suradnici
 .
Domaći furešt!
 .
Bagula ga čuva ..
 .
.. i očito zasmijava!
 .
Gega ih 'opčara'!
 .
Jure i Ivo
 .
Uzdravlje!
 .
Još fotka za kraj!
 .
Pojedi ...
 .
.. Popi, zaključi ..
 .
... i odma' doma.

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva