Uvecana slika i povratak nazad
Mica pije bilo vino, a Jure nesmi? - Lučica 'Stari Mornar'