Nakon četrdeset godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

.
Lučica 'Split' - '41.
.
Klope ...
.
... definitivno ...
.
... nije falilo.
.
Janko i Zavo.
.
Dabo se priprema ...
.
... Ivica čeka ...
.
... a Andro 'radi'.
.
Portret za '41.
.
Zavo čakula ...
.
... Žele se smije ...
.
... a Vlado spava.
.
Lučica 'Stari Mornar' - '43.
.
Malo ali uporno društvo.
.
Dabo 'radi' - a Zavo?
.
Lola - pivo, Dabo- spiza.
.
Di se ovi popeja? - Lude!
.
Di su bili kad je 'grmilo'?
.
I '44 su vrata ostala ista.
.
Isprid 'St. Mornara' - '44.
.
Jedna strana stola.
.
Analiza ponude.
.
Druga strana priča ...
.
... ili pomljivo sluša.
.
Druga strana - puni sastav.
.
Ovi je ukra ženi fotić!
.
On mene, a ja njega.
.
Gotovo je kad je - gotovo!

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva