Nakon četrdeset godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

 .
Lučica 'Split' - '41
 .
Klope ...
 .
.. definitivno ..
 .
.. nije falilo.
 .
Janko i Zavo
 .
Dabo se priprema ..
 .
.. Ivica čeka ..
 .
.. a Andro 'radi'.
 .
Portret za '41
 .
Zavo čakula ..
 .
.. Žele se smije ..
 .
.. a Vlado spava
 .
'Stari Mornar' - '43
 .
Malo uporno društvo
 .
Dabo i Zava 'rade'
 .
Pivo - Spiza
 .
Di se ovi popeja?
 .
Di su bili kad 'grmi'?
 .
I '44 ista vrata
 .
'St. Mornar' - '44
 .
Jedna strana stola
 .
Analiza ponude
 .
Druga strana priča ..
 .
.. ili pomljivo sluša
 .
Druga strana stola
 .
Ukra je ženi fotić!
 .
On mene - ja njega
 .
Gotovo je - gotovo!

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva