Uvecana slika i povratak nazad
Duž stola, početak - Lučica 'Stari Mornar'