Uvecana slika i povratak nazad

Duž stola, početak - Lučica 'Stari Mornar'