Uvecana slika i povratak nazad
Frane krepaje od smija na Baguline propovidi - Lučica 'Stari Mornar'