Uvecana slika i povratak nazad

Marijan Žuvić - Fon, isprid željeznih vrata