Uvecana slika i povratak nazad

Bagula čuva Franu da se ne izgubi - Lučica 'Stari Mornar'