Nakon četrdeset pet godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

.
Lučica 'Split' - '46-1.
.
Lučica 'Split' - '46-2.
.
Zavo
.
Janko i Lola
.
Isprid škole - '47
.
Janko originale ...
.
... ili uvečan.
.
Lola se smije.
.
Skriveni smješak.
.
Mica reklamira cvike.
.
Dabo i smiješak ...
.
... te ozbiljan ...
.
... pa uvečan.
.
Drago ...
.
... iliti Bob ...
.
... ovi najživčaniji.
.
Spiza - jug ...
.
... pa sjever ...
.
... pa opet jug ...
.
... i za kraj sjever.

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva