Uvecana slika i povratak nazad
Školska tabla na zidu uz školska vrata. Ista vrata - druga tabla, prema prilikama.