Uvecana slika i povratak nazad

Ista školska vrata - druga tabla, prema prilikama