Uvecana slika i povratak nazad

Frane Žanić - Spavalo, isprid željeznih vrata