Uvecana slika i povratak nazad

Duž stola, do kraja - Lučica 'Stari Mornar'