Uvecana slika i povratak nazad
Gega u elementu (ne vidi se) ali 'djeluje' na Ivicu i Marjana - Lučica 'Stari Mornar'