Uvecana slika i povratak nazad
Joško, Zavo, Lola - Lučica 'Stari Mornar'