Uvecana slika i povratak nazad

Joško, Zavo, Lola - Lučica 'Stari Mornar'