Četrdesetpet godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

.
Prati znakove ...
.
... i ...
.
... ne'š falit.
.
Tomobili dolaze ...
.
Janko (1)
.
Janko (2)
.
Miroslav
.
Zvonko
.
Ivica
.
Andro
.
Zdravko
.
Željko
.
Joško
.
Tonči
.
Miljenko
.
Ivo
.
Drago
.
Jure
.
Boris
.
Frane
.
Marijan
.
Uredovao Dabo
.
Duž stola ...
.
.. od početka ..
.
... pa do kraja
.
Na samom kraju
.
Drugi početak
.
Miro i Joško
.
Sredina 1
.
Sredina 2
.
Joško, Zavo, Lola
.
Mica 'davi' Juru
.
Konobar ..??
.
.. tanjiri su prazni!
.
Kolekcija očala
.
Očale triba i čistit
.
Janko ih je 'obisija'
.
Pauza za 'trovanje'
.
Slušaš li ti mene?
.
Evo mene i Andre
.
Naš vridni konobar
.
Ove cure su nam ..
.
.. puno lipo pivale!
.
Važan razgovor ..
.
... i dosta traje?
.
Poslovni suradnici
.
Domaći furešt!
.
Bagula ga čuva ..
.
.. i očito zasmijava!
.
Gega ih 'opčara'!
.
Jure i Ivo
.
Uzdravlje!
.
Još fotka za kraj!
.
Pojedi ...
.
.. Popi, zaključi ..
.
... i odma' doma.

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva