Četrdesetpet godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

.
Prati znakove ...
.
... i ...
.
... ne'š falit.
.
Tomobili dolaze ...
.
Janko (1)
.
Janko (2)
.
Miroslav
.
Zvonko
.
Ivica
.
Andro
.
Zdravko
.
Željko
.
Joško
.
Tonči
.
Miljenko
.
Ivo
.
Drago
.
Jure
.
Boris
.
Frane
.
Marijan
.
Uredovao Dabo.
.
Duž stola ...
.
... od početka ...
.
... pa do kraja.
.
Na samom kraju.
.
Drugi početak.
.
Miro i Joško.
.
Sredina 1.
.
Sredina 2.
.
Joško, Zavo, Lola.
.
Mica 'davi' Juru.
.
Konobar ..??
.
... tanjiri su prazni!
.
Kolekcija očala.
.
Očale triba i čistit.
.
Janko ih je 'obisija'.
.
Pauza za 'trovanje'.
.
Slušaš li ti mene?
.
Evo mene i Andre.
.
Naš vridni konobar.
.
Ove cure su nam ...
.
... puno lipo pivale!
.
Važan razgovor ...
.
... i dosta traje?
.
Poslovni suradnici.
.
Domaći furešt!
.
Bagula ga čuva ...
.
... i očito zasmijava!
.
Gega ih 'opčara'!
.
Jure i Ivo.
.
Uzdravlje!
.
Još fotka za kraj!
.
Pojedi ...
.
... Popi, zaključi ...
.
... i odma' doma.

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva