Uvecana slika i povratak nazad

Lola i Dabo krenuli prema restoranu. Gladni?.