Uvecana slika i povratak nazad

Drago Radić u dvorištu škole