Uvecana slika i povratak nazad

Lola i Zavo u raspravi. Virujte, nije u pitanju politika.