Uvecana slika i povratak nazad

Nismo sami bili koji su slavili maturu. Ovo je slika TUŠ-a.