Uvecana slika i povratak nazad

Bob je doša Daltona. Ali je pokaza što je pristojno ponašanje.