Uvecana slika i povratak nazad
Ekipa koja je obilježila 46. godišnjicu mature - 1.