Uvecana slika i povratak nazad

Ekipa koja je obilježila 46. godišnjicu mature - 1