Uvecana slika i povratak nazad

Slika sa strane Janka Budanka, koji je nešto zamišljen.