Uvecana slika i povratak nazad
Drago u majci koju mu je 'čer kupila.