Uvecana slika i povratak nazad

Ekipa koja je obilježila 47. godišnjicu mature