Tridesetpet godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

 .
Oko 18:00 ...
 .
... isprid škole ...
 .
... skuplja se ..
 .
... IVa
 .
Piše malim slovima
 .
Ma da se počešem
 .
Koliko je došlo?
 .
Ivica (Castro)
 .
Priprema
 .
Dabo (Gega)
 .
Vlado
 .
Joško
 .
Žele (U Thant)
 .
Janko
 .
Mica
 .
Ivo (Covik)
 .
Zava
 .
Drago (Bob)
 .
Lola
 .
Zdravko (Prugovo)
 .
Marijan (Pero)
 .
Vlado
 .
Ivica
 .
Ivo
 .
Dabo i Janko
 .
Misli lete
 .
Covik i Mica
 .
Neš ti ...
 .
Pravo pivo?
 .
Sve su izili
 .
Pušenje škodi
 .
Pauza
 .
Pazi sad ...
 .
Zauzetost
 .
Odmor
 .
Finacijski pregled
 .
Bilo je i smija
 .
Ne zijevaj!
 .
Važno?
 .
Lola i ... doma

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva