Uvecana slika i povratak nazad

Ivo Novakoviĉ, Karota, česti domaćin svih nas u Tugarama