Uvecana slika i povratak nazad

Vlado Dadiĉ u gro planu, zaklanja Peru, ali ne u Prugovo