Uvecana slika i povratak nazad

Mali dio okupljanja bivših đaka isprid škole