Knjiga mudrosti - Strana 02  Natrag  Pocetak  Dalje

Protagonist Izjava
Pugar Vi ste rekli da je za nisku MF lakše napraviti oscilatornu krug.
(Bolje da je to on reka kad je u to uvijeren)
Đorđević Jedna mala biračka jedinica ima 400 izlaza.
(Kakva li je tek onda velika?)
Đorđević Istosmjerna struja je četiri puta veća od impulsa struje. Iao=4Iam
(Ko zna na šta je mislija kad je ovo računa)
Dabo U vakuumskim cijevima je usporeno vrijeme elektrona.
(Nije dokazano da nije tako)
Cokarić Tangenta na pravac se potegne.
(Kružnicu je negdi zaboravija na putu do škole)
Buljan a=Ug/Ua  a=Ua/Ug
(Već se tada vidlo da će se bavit Informatikom)
Buljan fLo je jednak razlici fLo i fS.
(Ovo samo potvrđuje prethodnu napomenu)
Budanko Kapacitet baterije je 200pF.
(Ovo je tek POČETAK)
Parazitni kapacitet se razbija na tri dijela.
(A ovo je ono pravo)
Čarija Induktivitet u hercima.
(Posli je ipak naučija što je to)
Udovičić Antena izdvaja frekvenciju.
(Zato se s time i danas bavi)
Mićić log X = 1 ; X = 0
(Ne tuguj Mica, danas dica ni to ne znaju)
Zavadlav Ulazni krug je velik.
(Nije reka koliko i u čemu)
Žuvić Električno polje koči elektrone.
(Nije bilo jasno ko ih je potira)
Ninčević 16 - 6 = 12
(Eklantantan primjer primjene trgovačke matematike)
Buljan Na izlazu iz amplidina imamo izmjenični napon.
(Tribalo bi ipak sada provjeriti jeli je to zaista tako)
Tušek Tele bez diplome.
(Razrednikov stalni poticaj da dođemo pameti)
Dabo Kod podzvučnog telegrafa vrši se prenos tri telefonska voda.
(Još uvijek nije jasno što je pod tim mislio)
Klarić Motori KPK.
(Tada smo mislili da su stare centrale imale motore, nije bija u pravu)
Đorđević Pravo je vrijeme da se uozbiljim.
(Rezultat ove izjave i nadalje je nepoznat)
Dabo Katoda foto diode se grije.
(Pokušaj proboja s znanjima iz druge lekcije)

 Natrag
 Dalje

 Prva