Knjiga mudrosti - Strana 01  Natrag  Pocetak  Dalje

Protagonist Izjava
Lolić Nemojte mi postavljati unakrsna pitanja.
(Čisti protest)
Đorđević Izvod na sredini kondezatora.
Lolić Kapacitet Cga1.
(I tako anoda postade prva rešetka)
Vidović  Sprega je ali kakva ? Kapacitivna sprega.
Afrić Ako su ono vodovi, onda sam ja sveti Petar.
(Posli se pokazalo da nije)
Filipušić  To je ipak spojeno (Trebalo bi zapitat izvor što on o ovome misli)
Paštrović Pa kopaj do trećeg miseca.
Paštrović Moj dida je proda pleme za barilo vina.
(Nije ga baš skupo proda)
Jurić "Veli Jože" s Velebita.
(A di bi ga još posla da mu pustiš)
Zavadlav Pri VF sklop se poveća.
(E kad bi sve tako raslo)
Dabo U teškoj klopci između neprijateljskog obruča.
(Vrlo slikovito opisano samo se ne zna di je klopka)
Dabo Dabo, kako se s puškom gađaju avioni?
Pa iz protivavionskih topova!!!
(Fakat)
Klarić Peta kolona je izdajnička narodna djelatnost.
(Koje su ovo kolone sad?)
Afrić Ako ti živiš u zabludi mogu i ja.
('ko te tera!)
Radas To su sigurno birači s greškom.
(Zato nam je sada telefon skup)
Dabo Kvislinzi su dobili ime po jednom norvežaninu koji je u
II svjetskom ratu počinio djela slična našim kvislinzima.
(Ali je šta falija?)
Zavadlav Ovo polje deformira ovu zavojnicu.
(Mada se njoj nije tako činilo)
Pugar  Tocno se zna sto je povezano Ako podesimo da je fMF=fMF', onda se
razdesi kondezator u ulaznom krugu.
(Pa šta onda!)
Pugar MF pojačala su pojačala među frekvencije.
(To je bila čista konstatacija!)
Pugar Dinamička strmina ima sinusoidalni oblik.
(To je posljedica utjecaja učenja matematike)

 Natrag
 Dalje

 Prva