Knjiga mudrosti - Strana 03  Natrag  Pocetak  Dalje

Protagonist Izjava
Dabo Kroz čovjeće tijelo može proći struja od 40000 ohma bez ikakvih posljedica.
(Istina, jer takve struje nema)
Dabo Sporedni nosioci u vakuumskoj cijevi.
(Ljubo ga je toliko zbunija da nije ni čudo da je pomiša)
Afrić Tebi je uvijek jasno nakon pola sata.
(Zlata je uvijek imala koju prikladnu primjedbu; nije više poznato na koga je mislila)
Paštrović Što radi grupa vojnika noću? (šutnja) Čeka da dođe dan.
Ljubetić Ti si Vejiću danas markantan,
(Moramo ga pitat vridi li to za stalno)
Pugar Veličina kuta je 30o celzijevih.
(Eh, tako je to kad je jezik brži od pameti)
Dabo Iz ručnog bacača se može pucati i pojedinačno, po potrebi.
(Nikad nije kasno da se nešto novo nauči)
Dabo (Radasu) Baci ga lavovima, samo odsjeci glavu da lav ne polomi zube i đoku jer je zanemarivo mali.
Dabo Marker tražioca registra ugrađen je u trafiku Vase Popovića.
(To su začeci modernih trafika)
Dabo Kroz Prugovske kuće izvedena je horizontalna multiplikacija; 20 krovova vani.
(Čista primjena znanja u životu)
Dabo Dok nije bilo Radasa, bilo je pola razreda prazno.
(Da se zaključit da mu je jako nedostajao)
Cokarić Vidi se da je bio na praksi u privredi.
(Već smo tada imali saznanja da je privreda u kurcu)
Afrić Radas, zašto urličeš? To piše na tvojoj glavi.
Svoja lična zapažanja piši u svoj dnevnik.
(Zlata je Pašku obožavala)
Dabo Udri brigu na Radasa.
(Modifikacija narodne izreke)
Dabo Jurić buba s razumjevanjem.
(Više ne)
Radas Šta radi ona (Maca) kad vi počnete govoriti (Afrić).
(Čista znatiželja o ženskom komuniciranju)
Čarija Magistar kvari prosjek škole.
(Šta bi nam tek bilo da smo imali doktore)
Olujić Vod je vod.
(Vrlo čvrsta, jezgrovita, sažeta i nadasve razumljiva definicija)
Olujić Luksenburški efekt je nešto drugo. Igor Mandić je jedna vrsta gusara.
Dabo Test je tehnika prepisivanja.
(Živa istina, dokazano)

 Natrag
 Dalje

 Prva