Uvecana slika i povratak nazad

Skoro su svi prisutni, naravno u Tugarama