U Tugarama, pet godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

 .
Skoro svi prisutni
 .
Neki opet ne paze
 .
Pričalo se ...
 .
... nazdravljalo ...
 .
... bacilo na karte ...
 .
... i na balote
 .
Tko bliže kužini ...
 .
Slušao se vrabac
 .
Teoremi, teoremi
 .
Bili smo sretni
 .
Pivalo se ispod glasa ...
 .
... ili koliko grlo može

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva