Knjiga mudrosti - Strana 31  Natrag  Pocetak  Dalje

Protagonist Izjava
Cokarić Jugoslavenski jezik.
(Nema više dilema)
Klarić Hoćemo mi pit.
Jerić Kad sam ja bio mlad i maturant znao sam bolje od profesora.
(Jebo te što je kapacitet)
Važan
Datum
Dana 06. travnja 1971. godine u 16:01 sati Radas Svemir Paškin
samoinicijativno se javio da odgovara Telefoniju.
(Posljedice su upisane u dnevnik, izvolite pročitati)
Afrić Radas Svemir još nije bio spreman da odgovara:
09.10, 26.10, 05.11, 19.11, 24.12, 09.2, 23.2, 16.3, 23.3, 25.4, 27.4
(Nije to ništa prema akvariju što ga Lola ima)
Buljan Al ja nisam cura pa da mi se tura.
(Nisi, a nisi valjda ni topli brat)
Afrić Ti si Đoko najgori u razredu.
(To je prije rekla Loli - Strana 15, ponavlja se)
Đorđević Ja po noći ne spavam zbog Vas.
(Sanja je Zlatine birače, koji su sada na otpadu)
Dabo A pod kojim mostom spavaš?
Ljubetić Šta je Ivčeviću, spavaš?
Vidović Ne spava on, nego ja.
Ljubetić Ali medvjedi spavaju tek u jesen.
Radas Ali on je polarni medvjed.
Ljubetić Pocrvenio si ko škarpina.
(Sidija je kod Mirjane)
Ljubetić Mirjana je zaslužila da pocrveni.
(Šta mu je radila?)
Dabo Jesi li se Đoko iša šišat kod Srboljuba Goluba.
Afrić Budanko će imat oba tri.
(To je više od oba dva)
Zavadlav Govedo jedno nisi ni za juhu.
(Dobro se naidija)
Engleski This is a device for forcing atome particles ... etc.
(Slijedi prijevod)
Radas Ovo je sredstvo za silovanje atomskih čestica ...
(Slobodna interpretacija prevodioca)

 Natrag
 Dalje

 Prva