Knjiga mudrosti - Strana 29  Natrag  Pocetak  Dalje

Protagonist Izjava
Đorđević U kojoj prostoriji ćemo predignuti teme.
Radas U buffetu preko puta.
Afrić Zar ti misliš pristupit ispitu.
Afrić Jeli ovo histeričan smijeh ili od srca.
Ivčević Šesta horizontala se koristi kao i ostalih pet vertikala.
(Zamisli, toliko muke a sve sam ih neki dan vidija na otpadu)
Ljubetić Budanko čuja sam da se ženiš.
(To mu se posli dogodilo).
Dabo To je generator fozgena.
(To je sinonim za prirodne plinove iz pozadine)
Afrić Otkud ja znam ima li mi stariji sin auto.
(Al' ih svaki dan 'posuđuje'?)
Benzon Odvest ću te kod Rođe.
Klarić Nju pipat pari pipat vuka.
(Nije Mirjana časna rič)
Dabo I have seen electron microscope in school 'Ruđer Bošković'.
We looked at an atom of bakar.
(Je ima dobro oko)
Profa Radas, oko koje baze rotira taj trapez?
Radas Rotira oko baze prirodnog logaritma.
Olujić Radas, slomit ću ti jednu ruku.
(Zašto ga špara, zašto ne obe)
Perasić Cokariću, ako ideš u zahod ne moraš svakome govoriti.
Budanko Ova zavojnica radi u režimu rada zasičenja.
(Čista zbrka)
Perasić Nađi ti sebi sexualnog partnera.
Buljan Kad elektronka poteče.
(Ma nije voda zaboga)
Perasić Sad ćemo zakljućivat ocjene.
(Drž' se Miško još si živ)
Klarić Zato ste vi stali s druge strane žice.
(Šta je sigurno, sigurno je)

 Natrag
 Dalje

 Prva