Knjiga mudrosti - Strana 14  Natrag  Pocetak  Dalje

Protagonist Izjava
Afrić Jadni moj nedužni Đoko.
(Nije ga ni mama tako žalila)
Dabo To je elektrolitski kondezator kojemu je iscurio kapacitet.
Jajac Boga mu čačina, ništa ne znate.
(Koliko mu je dugo vrimena tribalo za otkrit toplu vodu)
Jajac Ni zerce se neće inducirati.
(Konstatacija na duboku misao jednog od gladijatora)
Tušek Dobro Ninčeviću, zašto ozbiljno razgovaraš?
(Uživio se)
Tušek Ti danas zamjenjuješ Radasa.
(Nije shvatio da je Radas nezamjenjiv)
Tušek Jel' te zaboli nožni palac, popiješ rakiju.
(Narodni lijek)
Tušek Vi ste učili procjeđenu elektrotehniku.
(Nije bija u pravu. Macin dril polovini je olakša fax)
Benzon Što gluplji seljak, veći krumpir.
(Zašto je onda skup)
Kuštre Dabo ćud mijenja, al' dlaku nikada.
Dabo Ne mogu radit gimnastiku, izlažem se opasnosti.
(Pilotska fora)
Olujić Đoko, kad ćeš se ti odućit od navike da stražariš po hodniku?
(Nikad!)
Paštrović Koju gospu me činiš crtat kad ne vidim ništa.
(A cvike?)
Paštrović Nemaš ti neku solinsku povelju?
(Mislija je na Ninčevića)
Paštrović Bože kako oni ne vide ćuka pored zdravih očiju.
(A kaki je on bija u našim godinama)
Paštrović Mrtvački sam se umorija i iša sam na pašta fažol.
(Nikad nisam čuja da se krevet tako zove)
Paštrović Kako se zoveš?
(Tonču)
Lolić Dva iza!
(Očito je dnevnik bija otvoren na Joška)
Klarić Ginuli su fatalno.
(Ko će mi ovo prevest?)
Klarić Mnogo su se najaukali.
(To je svakom koji se oženi)

 Natrag
 Dalje

 Prva