Knjiga mudrosti - Strana 09  Natrag  Pocetak  Dalje

Protagonist Izjava
Budanko Rasplakali smo se dok Vas nije bilo.
(Laže)
Jerić Budite sretni što ste dobili ocijene prije devalvacije.
(Kao da su i do sada bile velike)
Radas Hvali tablu, drž' se klupe.
(Korisna implementacija narodne poslovice)
Paštrović Ajde Jakšiću i ova četvorica, očistite mi zbornicu.
Žanić Grupa napada kad nema neprijatelja.
(Mudro, opreza nikad dosta)
Afrić Humana je hrana za djecu.
(A mi?)
Žuvić Dali tražite autorska prava za ove izjave?
(Zlata na tome nije ustrajala)
Afrić Rekli smo Olujiću da ćemo ga otrovat ako ovako nastavi.
(Koliko je puta to nama palo na pamet)
Afrić Ja nisam davala nikakve izjave za štampu.
(Naša knjiga)
Buljan Zato je štampa davala izjave o Vama.
Afrić Ne možeš spavat jer Radasu smrde noge.
Dabo Uginija bi jarac kraj Radasa.
Ljubetić Jakšiću, tebi je potrebna posebna klupa. A šta će tek biti kad sazrije?
Radas Kraljević Marko je bio sileđija.
(Tako ne piše u knjizi)
Budanko Imamo vido signal i signal slike.
(Dva = Jedan)
Benzon Neka izađe sin Paške.
(S štovanjem prema starima)
Čarija Nije spomenu 'Priče iz Prugova'.
(Čudnovati naslovi književnosti)
Radas Imate frizuru kao Savka Dapčević-Kučar (Zlata),
pa poslušajte glasove samoupravljača.
(Nas!)
Afrić Ne želim nikakve neumjesne primjedbe.
Žuvić Može se vršiti i prenos samo noseće frekvencije.
(To je on namjerno rekao)

 Natrag
 Dalje

 Prva