Knjiga mudrosti - Strana 08    Natrag  Pocetak  Dalje

Cokarić Elektroni u krajnjim ljuskama zovu se ioni.
(Pa ko mu ih brani prekrstit)
Klarić Vidi se da je nacrtala s razumijevanjem. (Pohvala hvale vrijedna)
Radas Iz zbornice zrači znanje. (Bolje išta nego ništa)
Lolić Obogatit će se općina na Radasu.
Đorđević Iživljavanje na nakovnju. (Vrlo neuobičajena konstrukcija)
Radas A u zbornici nitko ništa ne ostavlja.
Dabo Imamo stare, novije i najnovije dinare. (Nije spomenija DM)
Vidović Čuja sam da će dinar devalvirat na 1800.
Đorđević log (bezkonačno) = 0 (Da te Tušek vidi)
Afrić To znamo iz mjeranja i vodova.
(Zar smo i to učili)
Afrić Ja nisam davala nikakve izjave za štampu.
Umjesto da slušate, vi pišete viceve.
(Ljubomorna je na našu knjigu)
Afrić A humano je kad ti moliš u WC pa nestaneš?
Jeli u tvojoj glavi ima mjesta da nešto stane?
(Teško)
Ninić Ti si se danas nešto našminkao.
(Očito su bili u điru nečiji piturani brkovi)
Olujić Onaj ko je oženjen mora slušat ženu. (Škola iz života)
Radas Ja se moram bunit radi tradicije.
(Bunija se on i bez nje)
Zavadlav Šta misliš da je moja jaketa Prugovska trafika.
(Kako doć do duvana u više lekcija)
Buljan Centrala s jakim pretplatnicima je centrala za drvosjeće.
Filipušić Stupanj iskorištenja je uvijek manji od 100%. (Istina)
Ljubetić Sad si otkrio toplu vodu. (Još veća istina)
Ljubetić Cokarić je novi Giacolleti.
(Kad uvik ima drugačije sheme)

 Natrag
 Dalje

 Prva