Web Adrese i elektonička pošta (12.07.2018.) - XLSX Pocetak

 Poželjno je okupiti se svake godine na dan 01.04. u 18:00 sati na PJACI radi dogovora o proslavi godišnjice mature. Pratite ' Novosti '.

Ime i Prezime Ulica i broj Pošta Mjesto Telefon Kući / Posao / Mob E-pošta
Janko Budanko Turistička 10b / 28 21217 K.Štafilić // 098 70-79-38 Kuci
Janko Buljan Put groblja b.b. 21213 K.Gomilica 223-000 / 362-254 / 091 336-22-54 Kuci
Neven Cokarić R. Boškovića 13/6 21000 Split 470-375 // 091 504-86-78  
Miroslav Čarija Put kapelice 25 21220 Trogir 885-841 / 408-917 / 098 858-137 Kuci
Zvonko Dabo Kaštelanska 8/10 21000 Split 384-817 //  
Vlado Dadić Meštrovićevo Šet. 67 21000 Split 358-740 // Posao
Borivoje Đorđević Bračka cesta 4 21420 Bol - Brač 635-343 // 098 194-13-08 Kuci
Bartul Filipušić Hektorovićeva 44 21210 Solin 244-566 // 091 524-73-87  
Ivica Ivčević Fulgencija Careva 14 21213 K.Gomilica 222-320 // 099 321-44-92 Kuci
Andro Jakšić Koguli 18 21000 Postira 632-202 / 630-756 / 095 903-84-20 Kuci
Zdravko Jurić Mosečka 169 21000 Split 570-577 //  
Vjekoslav Klarić Vukovarska 129 21000 Split 475-131 / 342-180 / 091 191-61-68  
Željko Kovač Mažuranićevo Šet. 26 21000 Split 533-155 // 098 966-07-86 Posao
Joško Kuštre Marka Marulića 14 21209 Mravince 269-973 // 091 517-21-11 Kuci
Branko Leskur Don Frane Bulića 68h 21210 Solin // 099 595-42-68  
Tonči Lolić Teslina 27/5 21000 Split 779-252 // 091 572-67-11 Kuci
Milenko Mićić Lička 3 21000 Split 485-128 // 092 242-17-52  
Dragan Ninčević pokojni 07/2018
Ivo Novaković Tugare b.b. 21252 Tugare 874-083 // 098 30-21-44 Kuci
Stipe Pažanin pokojni 11/1984
Zoran Pejić odselio u Srbiju     
Marijan Peričić pokojni 01/2009
Mirjana Cokarić (Pugar) R. Boškovića 13/6 21000 Split 470-375 // Posao
Svemir Radas Kaštelanska 8/14 (SAD) 21000 Split 384-772 //  
Drago Radić Šižgorićeva 7/9 21000 Split 530-370 // Kuci
Marija Laura (Šantić) Rimski put 49 21220 Trogir 882-141 //  
Slobodan Udovičić pokojni 12/2009
Jure Vejić Požeška 3 / Split 21247 Neorić 530-704 / 666-141 / 091-165-48-03 Posao
Ivo Vidović pokojni 04/2008
Boris Zavadlav Doverska 37/7 21000 Split 464-792 // 098 88-17-37 Posao
Frane Žanić Splitska 2 (Bahrein) 21217 K.Štafilić 234-869 // Posao
Marijan Žuvić Biogradska 6 21000 Split 320-260 / 329-370 / Posao

 Prva