.  Plakete

Svečana
P L A K E T A

Prigodom proslave 30. godina od mature

za posebne zasluge

na ostvarenju patenta "biro-spoj" spajanjem
poslova birokrate i popodnevnog maranguna


nagrađuje se gospodin:Dipl.ing. Joško Kuštre
.
U Splitu, 09.06.2001.
.