.  Plakete

Svečana
P L A K E T A

Prigodom proslave 30. godina od mature

za posebne zasluge

na uspješnom ostvarenju projekta
kamenoklesarske telefonije


nagrađuje se gospodin:Dipl.ing. Andro Jakšić
.
U Splitu, 09.06.2001.
.