.  Plakete
Svečana
P L A K E T A

Prigodom 30. godišnjice mature

za posebne zasluge

na uspješnom ostvarenju projekta
kamenoklesarske telefonije


nagrađuje se gospodin:


Dipl.ing. Andro Jakšić
U Splitu, 09.06.2001.
 .