.  Plakete

Svečana
P L A K E T A

Prigodom proslave 30. godina od mature

za posebne zasluge

na području govorništva i posebnih
odnosa sa službama UN-a


nagrađuje se gospodin:Mr. Borivoje Đorđević
.
U Splitu, 09.06.2001.
.