.  Plakete
Svečana
P L A K E T A

Prigodom 30. godišnjice mature

za posebne zasluge

na području govorništva i posebnih
odnosa sa službama UN-a


nagrađuje se gospodin:


Mr. Borivoje Đorđević
U Splitu, 09.06.2001.
 .