Uvecana slika i povratak nazad

Marijan Žuvić - Fon, godište '70