Uvecana slika i povratak nazad

Boris Zavadlav - Bagula, godište '70