Uvecana slika i povratak nazad

Marija Šantić - Mare, godište '70