Uvecana slika i povratak nazad

Svemir Radas - Paško, godište '70