Uvecana slika i povratak nazad

Mirjana Pugar - Hipica, godište '70