Uvecana slika i povratak nazad

Marijan Peričić - Pero, godište '70