Uvecana slika i povratak nazad

Ivo Novaković - Karota, godište '70