Uvecana slika i povratak nazad

Branko Leskur - ? ??, godište '70