Uvecana slika i povratak nazad

Joško Kuštre - Vivaldi, godište '70